Category: Linux

Exploit na jądro Linux – podniesienie uprawnień do roota

Pod poniższym linkiem można znaleźć gotowy exploit wykorzystujący podatność CVE-2017-16995 https://github.com/brl/grlh/blob/master/get-rekt-linux-hardened.c Podatność CVE-2017-16995 została opisana dla systemu Debian pod podanym adresem: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-16995 Błąd dotyczy wersji jądra >= 4.9. Listę podatnych...

Ubuntu aktualizacja jądra – na szybko

Przed przystąpieniem do aktualizacji jądra sprawdźmy jaką wersję jądra posiadamy, służy do tego komenda uname -a: kuba@Ubuntu-1:~$ uname -aLinux Ubuntu-1 4.4.0-104-generic #127-Ubuntu SMP Mon Dec 11 12:16:42 UTC 2017 x86_64...