Category: Poradnik

Spanning Tree Protocol – podstawy

Protokół drzewa rozpinającego (STP) został przedstawiony jako mechanizm przeciwdziałania pętlą w warstwie drugiej modelu ISO/OSI. STP używa mechanizmu, który polega na wyłączaniu redundantnych linków w celu uniknięcia pętli w sieci...

BGP – wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne bardzo często przydają się w manipulacji trasami BGP, oraz przeszukiwaniu tablicy BGP po atrybucie AS-Path. Do sprawadzenia w praktyce wykorzystania wyrażeń regularnych skorzystamy z jednego z dostępnych serwerów...

URPF – Unicast Reverse Path Forwarding

Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) – jest to technika stosowana w routerach Cisco (oraz u innych producentów), która umożliwia sprawdzenie czy źródło pakietu IP jest osiągalne przez tablice routingu. Zapobiega to...

Palo Alto API tworzenie reguł – Python skrypt

Korzystając z API możemy na firewallach Palo Alto dodawać reguły bezpieczeństwa bez konieczności otwierania interfejsu do zarządzania i tworzenia reguł wybierając odpowiednie opcje z menu.   ŚRODOWISKO Do celów demonstracji...

Programowanie CGI Pythona

Czym jest CGI ? (ang. Common Gateway Interface) – jest standardowym sposobem przekazywania przez serwer www żądania użytkownika do aplikacji i odbierania danych od aplikacji i przekazywanie ich użytkownikowi. Gdy...

IPSEC VPN – teoria

Czym jest IPSEC ? IPSEC jest zestawem protokołów, który pozwala na zestawianie bezpiecznego szyfrowanego tunelu pomiędzy dwoma urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem internetu. IPSEC zapewnia uwierzytelnianie stron biorących udział w zestawieniu...

IPSec S2S VPN Palo Alto – Cisco

W poniższym wpisie pokażę konfigurację tunelu IPSEC VPN pomiędzy firewallem Palo Alto a routerem CISCO. Konfigurację wykonam w labie GNS3, w którym wykorzystam następujące obrazy: CISCO CSR1000v3.17 – obraz routera...

BGP – konfiguracja CISCO

We wpisie BGP – podstawy opisałem zasadę działania protokołu BGP. Teraz zobaczmy to na przykładzie prostej topologii i skonfigurujmy BGP na routerach CISCO. TOPOLOGIA KONFIGURACJA Wstępna konfiguracja adresów IP: hostname...

BGP – podstawy

WSTĘP BGP (Border Gateway Protocol) to zewnętrzny protokół routingu, na którym opiera się działanie współczesnego internetu. W BGP informacje na temat routingu są przesyłane pomiędzy dostawcami internetu (ISP) tworzących przy...