Category: Python

Palo Alto API tworzenie reguł – Python skrypt

Korzystając z API możemy na firewallach Palo Alto dodawać reguły bezpieczeństwa bez konieczności otwierania interfejsu do zarządzania i tworzenia reguł wybierając odpowiednie opcje z menu.   ŚRODOWISKO Do celów demonstracji...

Programowanie CGI Pythona

Czym jest CGI ? (ang. Common Gateway Interface) – jest standardowym sposobem przekazywania przez serwer www żądania użytkownika do aplikacji i odbierania danych od aplikacji i przekazywanie ich użytkownikowi. Gdy...

Nmap w Pythonie

Nmap to potężne narzędzie do skanowania hostów, przydatne miedzy innymi przy wykonywaniu testów penetracyjnych. W poniższym wpisie pokażę jak możemy zautomatyzować pracę z nmapem wykorzystując pythona i bibliotekę python-nmap.