RSNET.PL

DHCP Linux + TextFSM

We wpisie Cisco CLI + TextFSM pokazałem jak można wykorzystać bibliotekę textfsm do obrabiania wyników komend na urządzeniach z Cisco IOS. W tym wpisie pokażę jak uniwersalna jest ta biblioteka...

Tclsh + CISCO

Na urządzeniach z CISCO IOS oraz CISCO IOS-XE zainstalowany jest interpreter języka skryptowego TCL. Dzięki czemu możemy tworzyć i wykonywać skrypty bezpośrednio na urządzeniach CISCO. Jest to bardzo przydatne i...

HSRP podstawowa konfiguracja

W dzisiejszym wpisie pokażę jak skonfigurować i wyjaśnię jak używać HSRP (Hot Standby Routing Protocol). HSRP jest protokołem opracowanym przez firmę CISCO w celu zapewnia redundancji w sieciach IP. HSRP...

OSPF Virtual Link

OSPF jest protokołem typu link state, czyli wszystkie routery wymieniają się między sobą trasami i każdy z nich oblicza trasy zgodnie z algorytmem Dijsktry. Każda zmiana w sieci, niesie za...

Nmap w Pythonie

Nmap to potężne narzędzie do skanowania hostów, przydatne miedzy innymi przy wykonywaniu testów penetracyjnych. W poniższym wpisie pokażę jak możemy zautomatyzować pracę z nmapem wykorzystując pythona i bibliotekę python-nmap.

VyOS + CISCO w GNS3

VyOS to system operacyjny spełniający rolę routera. Jest on darmowy i oparty na Debianie. W tym wpisie pokażę jak połączyć router CISCO i VyOS w programie GNS3. VyOS można uruchomić...

Cisco CLI + TextFSM

W poprzednich wpisach pokazałem jak można wykorzystać Pythona i biblioteki Netmiko, Paramiko do wydawania komend w Cisco IOS. Tradycyjnie SSH jest używany do łączenia się z urządzeniem sieciowym, wydawania polecenia i...

CISCO + Python + Paramiko

Python i biblioteka Paramiko umożliwiają korzystanie z połączeń SSH z urządzeniami CISCO. W poniższym wpisie pokaże jak wykonać dowolną komendę na urządzeniu z CISCO IOS przy pomocy skryptu Python z wykorzystaniem...

CISCO + Python + Netmiko

Python i biblioteka Netmiko mogą stanowić fantastyczne uzupełnienie codziennej pracy z urządzeniami CISCO. W poniższym wpisie pokaże jak wykonać dowolną komendę na urządzeniu z CISCO IOS przy pomocy skryptu Python....