Tagged: linux

Exploit na jądro Linux – podniesienie uprawnień do roota

Pod poniższym linkiem można znaleźć gotowy exploit wykorzystujący podatność CVE-2017-16995 https://github.com/brl/grlh/blob/master/get-rekt-linux-hardened.c Podatność CVE-2017-16995 została opisana dla systemu Debian pod podanym adresem: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-16995 Błąd dotyczy wersji jądra >= 4.9. Listę podatnych...

Ubuntu aktualizacja jądra – na szybko

Przed przystąpieniem do aktualizacji jądra sprawdźmy jaką wersję jądra posiadamy, służy do tego komenda uname -a: kuba@Ubuntu-1:~$ uname -aLinux Ubuntu-1 4.4.0-104-generic #127-Ubuntu SMP Mon Dec 11 12:16:42 UTC 2017 x86_64...

Load Balancing z NGINX

Wstęp Load balancing – czyli równoważenie obciążenia jest powszechnie stosowaną techniką optymalizacji wykorzystania zasobów, maksymalizowania przepustowości, zmniejszania opóźnień i zapewnienia odpornych na awarię konfiguracji. Możliwe jest wykorzystanie nginx jako bardzo...

DHCP Linux + TextFSM

We wpisie Cisco CLI + TextFSM pokazałem jak można wykorzystać bibliotekę textfsm do obrabiania wyników komend na urządzeniach z Cisco IOS. W tym wpisie pokażę jak uniwersalna jest ta biblioteka...

Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Linux

W celu udostępnienia połączenia internetowego na komputerze z systemem operacyjnym Debian konieczne jest posiadanie dwóch interfejsów sieciowych (kablowych lub radiowych, albo jednego i drugiego). Jeden interfejs będzie służył do połączenia...

Tunel VPN P2P bez adresów publicznych

Zapewne nie raz spotkaliście się z sytuacją, kiedy musieliście się połączyć z komputerem zdalnym, który nie posiadał publicznego adresu. W tym celu konieczne było skorzystanie z jakiegoś programu realizującego funkcje...