Tagged: podstawy

Spanning Tree Protocol – podstawy

Protokół drzewa rozpinającego (STP) został przedstawiony jako mechanizm przeciwdziałania pętlą w warstwie drugiej modelu ISO/OSI. STP używa mechanizmu, który polega na wyłączaniu redundantnych linków w celu uniknięcia pętli w sieci...

BGP – podstawy

WSTĘP BGP (Border Gateway Protocol) to zewnętrzny protokół routingu, na którym opiera się działanie współczesnego internetu. W BGP informacje na temat routingu są przesyłane pomiędzy dostawcami internetu (ISP) tworzących przy...

OSPF podstawy

OSPF podstawowe informacje OSPF (Open Shortest Path First) – wolnym tłumaczeniu „pierwszeństwo ma najkrótsza ścieżka” jest protokołem routingu typu IGP (Interior Gateway Protocol). OSPF został przedstawiony w 1998 jako protokół...