Tagged: python

Palo Alto API tworzenie reguł – Python skrypt

Korzystając z API możemy na firewallach Palo Alto dodawać reguły bezpieczeństwa bez konieczności otwierania interfejsu do zarządzania i tworzenia reguł wybierając odpowiednie opcje z menu.   ŚRODOWISKO Do celów demonstracji...

Programowanie CGI Pythona

Czym jest CGI ? (ang. Common Gateway Interface) – jest standardowym sposobem przekazywania przez serwer www żądania użytkownika do aplikacji i odbierania danych od aplikacji i przekazywanie ich użytkownikowi. Gdy...

Skrypt python do zmiany serwerów ntp na CISCO

W poniższym wpisie pokażę prosty skrypt w Pythonie wykorzystujący bibliotekę netmiko oraz textfsm. Skrypt będzie łączył sie po ssh ze switchami CISCO i zmieniać adresy serwerów ntp na nowe. Wyobraźmy...

CISCO ISE 2.x monitoring REST API

Cisco ISE (Identity Services Engine) pozwala na bezpieczny dostęp urządzeń i użytkowników do sieci przewodowych, bezprzewodowych i do VPN. Więcej informacji na temat możliwości i zastosowań ISE można znaleźć na...

DHCP Linux + TextFSM

We wpisie Cisco CLI + TextFSM pokazałem jak można wykorzystać bibliotekę textfsm do obrabiania wyników komend na urządzeniach z Cisco IOS. W tym wpisie pokażę jak uniwersalna jest ta biblioteka...

Nmap w Pythonie

Nmap to potężne narzędzie do skanowania hostów, przydatne miedzy innymi przy wykonywaniu testów penetracyjnych. W poniższym wpisie pokażę jak możemy zautomatyzować pracę z nmapem wykorzystując pythona i bibliotekę python-nmap.

Cisco CLI + TextFSM

W poprzednich wpisach pokazałem jak można wykorzystać Pythona i biblioteki Netmiko, Paramiko do wydawania komend w Cisco IOS. Tradycyjnie SSH jest używany do łączenia się z urządzeniem sieciowym, wydawania polecenia i...

CISCO + Python + Paramiko

Python i biblioteka Paramiko umożliwiają korzystanie z połączeń SSH z urządzeniami CISCO. W poniższym wpisie pokaże jak wykonać dowolną komendę na urządzeniu z CISCO IOS przy pomocy skryptu Python z wykorzystaniem...

CISCO + Python + Netmiko

Python i biblioteka Netmiko mogą stanowić fantastyczne uzupełnienie codziennej pracy z urządzeniami CISCO. W poniższym wpisie pokaże jak wykonać dowolną komendę na urządzeniu z CISCO IOS przy pomocy skryptu Python....