Tagged: ssh

Cisco CLI + TextFSM

W poprzednich wpisach pokazałem jak można wykorzystać Pythona i biblioteki Netmiko, Paramiko do wydawania komend w Cisco IOS. Tradycyjnie SSH jest używany do łączenia się z urządzeniem sieciowym, wydawania polecenia i...

CISCO + Python + Paramiko

Python i biblioteka Paramiko umożliwiają korzystanie z połączeń SSH z urządzeniami CISCO. W poniższym wpisie pokaże jak wykonać dowolną komendę na urządzeniu z CISCO IOS przy pomocy skryptu Python z wykorzystaniem...

CISCO + Python + Netmiko

Python i biblioteka Netmiko mogą stanowić fantastyczne uzupełnienie codziennej pracy z urządzeniami CISCO. W poniższym wpisie pokaże jak wykonać dowolną komendę na urządzeniu z CISCO IOS przy pomocy skryptu Python....

Windows SSH Server

Usługa ssh (ang. secure shell) umożliwia bezpośrednie połączenie z powłoką systemu operacyjnego zdalnego serwera wykorzystując bezpieczne, szyfrowane połączenie. Dostęp do powłoki, inaczej nazywanej terminalem lub konsolą umożliwia zarządzanie serwerem z...