Tagged: tclsh

Tclsh + CISCO

Na urządzeniach z CISCO IOS oraz CISCO IOS-XE zainstalowany jest interpreter języka skryptowego TCL. Dzięki czemu możemy tworzyć i wykonywać skrypty bezpośrednio na urządzeniach CISCO. Jest to bardzo przydatne i...